1. Pressupostos

Pressupost 2019 de la Secció Territorial de Sant Cugat. (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).

  1. Pressupost 2019 de la Secció Territorial de Balears. (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).

Pressupost de la Secció Territorial de Barcelona (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).

Pressupost 2019 de l’AECS General (Modificat el 15/12/18 per acord a la 2ª Assemblea del Secretariat General, Barcelona).

1.5 Pressupost de l’AECS Girona 2019 (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).

1.6 Pressupost de l’AECS Intercanvis 2019 (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).

1.7 Pressupost de l’AECS Lleida 2019 (Modificat el 15/12/18 per acord a la 2ª Assemblea del Secretariat General, Barcelona).

1.8 Pressupost de l’AECS Reus – Tarragona 2019 (Aprovat el 21/10/18 a l’Assemblea General de l’octubre del 2018, a Cambrils).