Borsa treball emergència COVID 19

Bon dia,

Com bé sabeu, arran de l’emergència sanitària que estem vivint, la nostra prioritat és consolidar i adaptar els equips i els circuits d’atenció professional a les persones més vulnerables per poder continuar tenint cura d’elles. L’esforç que s’està fent des de totes les instàncies és molt gran i el compromís dels i les professionals de l’atenció social, majúscul.

Ara bé, degut a la naturalesa de la pandèmia i a la seva capacitat de contagi, hi  ha Catalunya la necessitat d’incorporar més professionals de l’acció social, sobretot de les persones que atenen i cuiden la gent gran, però també personal que atén persones amb discapacitat, infants o joves. Les necessitats són moltes i lamentablement manquen professionals per efectes de la malaltia. 

En aquest context, us volem demanar que difongueu entre els i les professionals de les vostres entitats (i amb altres professionals amb els quals estigueu enxarxats) aquesta crida, per tal que qualsevol persona que estigui mínimament capacitada per fer la feina i vulgui incorporar-se als equips de professionals de l’atenció social, pugui fer-ho. 

En l’enllaç que trobareu a continuació es relacionen els perfils professionals que es requereixen i la manera d’apuntar-se a la crida i inscriure-s’hi
https://feinaactiva.gencat.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=1238999&folderId=1982451&name=DLFE-2581.pdf

Confiem que pugueu fer-ne difusió entre els i les vostres professionals i amb la resta d’entitats que teniu federades o vinculades per tal que la crida arribi al màxim d’entitats i persones possible.

Cordialment, 
treballiaferssocials.gencat.cat