3. Documents interns

3.1 Reglament d’Ordre Intern (actualitzat l’abril del 2019 a Pontós, l’Alt Empordà)

3.2 Estatuts de l’AECS (actualitzats l’octubre del 2018 a Cambrils, Reus-Tarragona)