Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Borsa treball emergència COVID 19

Bon dia,

Com bé sabeu, arran de l’emergència sanitària que estem vivint, la nostra prioritat és consolidar i adaptar els equips i els circuits d’atenció professional a les persones més vulnerables per poder continuar tenint cura d’elles. L’esforç que s’està fent des de totes les instàncies és molt gran i el compromís dels i les professionals de l’atenció social, majúscul.

Ara bé, degut a la naturalesa de la pandèmia i a la seva capacitat de contagi, hi  ha Catalunya la necessitat d’incorporar més professionals de l’acció social, sobretot de les persones que atenen i cuiden la gent gran, però també personal que atén persones amb discapacitat, infants o joves. Les necessitats són moltes i lamentablement manquen professionals per efectes de la malaltia. 

En aquest context, us volem demanar que difongueu entre els i les professionals de les vostres entitats (i amb altres professionals amb els quals estigueu enxarxats) aquesta crida, per tal que qualsevol persona que estigui mínimament capacitada per fer la feina i vulgui incorporar-se als equips de professionals de l’atenció social, pugui fer-ho. 

En l’enllaç que trobareu a continuació es relacionen els perfils professionals que es requereixen i la manera d’apuntar-se a la crida i inscriure-s’hi
https://feinaactiva.gencat.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=1238999&folderId=1982451&name=DLFE-2581.pdf

Confiem que pugueu fer-ne difusió entre els i les vostres professionals i amb la resta d’entitats que teniu federades o vinculades per tal que la crida arribi al màxim d’entitats i persones possible.

Cordialment, 
treballiaferssocials.gencat.cat