Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Documents interassamblearis

1. Reglament d’Ordre Intern (actualitzat l’octubre del 2021 a l’AG de Tamarit, Tarragona)

2. Estatuts de l’AECS (actualitzats l’octubre del 2018 a Cambrils, Reus-Tarragona)

3. Posicionament sobre el canvi climàtic i el seu impacte en la salut global: aquí