Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Enquesta sobre els drets del jovent (CNJC)

Al Pla de Treball de 2020 es va aprovar que el CNJC promogués diagnosis sobre la situació del jovent i també continuar treballant per a que les seves intervencions es basin sempre en una anàlisi rigorosa de la realitat. 

Aquest any estan desenvolupant un projecte que s’anomena OBSERVATORI DELS DRETS DEL JOVENT en el qual, en col·laboració amb alguns grups de recerca i d’altres organismes, volem iniciar projectes d’investigació social que identifiquin i aportin dades representatives sobre la situació del jovent i detectin possibles vulneracions de drets de les joves. 

Per aquest motiu, estan recollint temàtiques que podrien ser d’interès per a vosaltres i que puguin també estar relacionades amb els projectes que aquest any estem executant. 

Tot i així, som conscients que el context actual afectarà de manera molt notable en la vida de les joves i també ens plantegem investigar temes relacionats amb l’impacte de la COVID-19 en les nostres vides. 

Els dones un cop de mà?

Respon al QÜESTIONARI en 2 minuts!