Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Història de l’AECS

151 anys recorreguts. Un breu resum d’una llarga trajectoria.

L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut commemora els 151 anys del naixement del seu primer antecedent: “El Laboratorio”.

“El Laboratorio” es va fundar el 15 de gener de 1872 per 5 estudiants de la Universitat de Barcelona que estaven en desacord amb l’ensenyança rebuda a la facultat basada en l’aprenentatge de la teoria en una època on naixia arreu d’Europa la Medicina Científica. Els 5, buscaven un model educatiu més pràctic de la medicina, i un espai on poguessin formar-se fora de la facultat, sobretot; en aquells temes que no es tractaven en l’ensenyament universitari. Aquesta voluntat, els va moure a agrupar-se i crear “El Laboratorio” per poder experimentar i fer recerca, i van crear així el primer precedent d’Associació d’Estudiants de Medicina del país. Alguns dels estudiants fundadors com Salvador Cardenal i Josep Antoni Barraquer esdevindrien figures il·lustres de la medicina catalana.

El 25 de març de 1877, 5 anys més tard, es crea la “Academia de Ciencias Médicas” comptant amb la participació de metges il·lustres de l’època com Jaume Pi i Sunyer, Lluís de Góngora, Bonet i Amigó i Agustí Prió.

El 5 d’abril de 1878, estudiants i metges decideixen fusionar-se creant d’aquesta manera entre les dues entitats, “La Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña” que esdevingué un referent arreu del país des del primer moment i fins a l’actualitat.

A partir del 1878, “la Academia” creix agrupant a les diferents societats científiques de les diferents especialitats que van naixent però no és fins el 1892 quan els estudiants esdevenen de nou una secció autònoma a “La Academia.”

És en aquell moment quan es creen les primeres borses d’estudis, també anomenats pensionats a l’estranger, que serien l’antecedent dels actuals intercanvis.

El segle XX, no va ser una època gens fàcil per les organitzacions mèdiques i estudiantils. Anys complicats de guerres i molta falta d’informació fa que encara no tinguem clara la feina d’aquells anys convulsos. El 1915, es crea l’Agrupament escolar, als quals se’ls dona la categoria d’agregats de la societat mèdica i organitzen desenes de cursos de formació amb una àmplia participació. Molts dels mateixos estudiants que participaren en aquella època aconsegueixen places de professor a la Universitat de Barcelona i amb l’energia i il·lusió promouen un canvi profund en l’ensenyament de la Medicina. Passen dictadures i la Guerra Civil i els estudiants no deixen de lluitar constantment pels els ideals i valors en els quals creuen i sempre, per la millora de la formació .

És a l’època del franquisme on, tot i les dificultats trobades i l’excessiva vigilància del regim; els estudiants intenten per tots els mitjans que la formació no decaigui. En el1952, els estudiants decideixen crear la Joventut Mèdica, i es duen a terme les primeres eleccions democràtiques dels estudiants tot i l’existència el “Sindicato Español Universitario (SEU)”, l’únic reconegut pel règim. L’any 1952 doncs, és un any ple d’esdeveniments importants amb la creació de l’Associació de Joventut Mèdica, encara amb àmbit d’actuació només a Barcelona. També aquell any, alguns estudiants catalans participen activament a nivell internacional en la fundació de la “International Federation of Medical Students’ Associations” (IFMSA).

L’activitat de la Joventut Mèdica, creix exponencialment amb els anys i aviat es vanperfilant a altres ciutats i comarques com a centres d’activitat i de trobada dels estudiants de ciències de la salut: la Joventut Mèdica del Vallès Occidental (1968), de Girona (1975), Lleida i del Vallès Oriental (1979).

El 1980, donant cos a aquesta estructura federal, es creen les Joventuts Mèdiques de Catalunya i de Balears com a institució de ple dret i comença una nova etapa en què s’inicien els intercanvis internacionals amb l’entrada a IFMSA com a primer membre sense estat propi i la realització anual de les Trobades de Juntes. Aquestes trobades van constituir el primer fòrum de debat dels estudiants de medicina d’arreu del territori i fruit d’aquests congressos anuals neixen la Joventut Mèdica del Baix Camp i el de la de la Garrotxa el 1982 i més endavant, el de les Balears el 1987.

El 1984 durant el Congrés de Metges i Biòlegs d’aquell any es creen les Joventuts Mèdiques del País Valencià.

I és el 1993 que aquesta associació i la seva homòloga al Principat i les Illes decideixen constituir l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), per ampliar l’àmbit territorial i amb intenció de fer palès la constant incorporació d’estudiants de totes les branques de les ciències de la salut, passant de JoventutsMèdiques a Associació d’estudiants de Ciències de la Salut

L’acta fundacional de l’AECS es firma el 24 de Juny de 1993, sent escollida la Marta Aymerich i Martínez com a primera Presidenta de la nova Associació. En aquesta nova etapa, s’adopten uns nous Estatuts i un nou logotip i, aprofundint en les accions i projectes ja tradicionals, es veu néixer i consolidar-se altres Seccions Territorials (Anoia, Alacant i Andorra).

En totes aquestes etapes l’associació d’estudiants més antiga del país ha impulsat i donat suport general a les activitats de les institucions més importants, les quals aglutinen els professionals de les ciències de la salut arreu de les terres de llengua i cultura catalanes.

La relació i el contacte estret i fluid dels estudiants amb els professionals de les associacions científiques que s’hi integren han permès una continuïtat d’objectius en la formació humana i científica dels professionals de ciències de la salut. Comuns també a totes les etapes i a totes les accions en els camps de la ciència, la cultura, l’ensenyament, la sanitat o el món, alguns fets han diferenciat i diferencien l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut: la interdisciplinarietat i el servei als estudiants.

Durant els anys 1993 i 1995 l’AECS està formada per les seccions territorials de Alacant, Anoia, Andorra, Barcelona, Baix Camp, Girona, Lleida i València. En aquesta època inicial l’Associació va ser especialment activa en diferents grups de treball com: Tercer Món, Anglès Mèdic, Salut Pública, Intercanvis d’estudiants de pràctiques i Intercanvis de projectes d’investigació. El gruix de socis seguia sent de Medicina però hi participaven activament estudiants d’Odontologia, Farmàcia i Biologia i s’aconseguí un dels reptes més importants amb el reconeixement de les activitats, jornades i projectes que organitzava l’AECS en forma de crèdits de reconeixement universitari.

Amb el temps, l’activitat a les terres valencianes va anar disminuintconsiderablement fins trencar-se les relacions per les conjuntures polítiques que sorgiren i van passar a formar part de IFMSA-Spain. Tot i això els ànims no van decaure i AECS va seguir apostant fort pel seu paper internacional fins al punt d’aconseguir organitzar la 44ena Assemblea General de la IFMSA el 1995 a Barcelona, a la Vila de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens següents anys van ser molt productius, amb un creixement de les diferents Seccions Territorials guanyant pes i autonomia i també amb un creixement en nombre i qualitat de projectes, amb un esperit continu de col·laboració amb l’activitat que es duia a terme a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Tot i que l’AECS va perdre el seu vot a nivell internacional degut al naixement deI FMSA-Spain, el continuà exercint a través de la Secció Territorial d’Andorra, fins que IFMSA va canviar la seva normativa que establia que només podien haver Organitzacions de Països amb Universitats de Medicina.

Desconeixem molta de l’activitat que l’AECS va dur a terme entre els anys 2000 i 2006 quan l’associació va passar per uns anys difícils. És llavors quan l’any 2006, la Marta Massanella, estudiant de Biologia reprèn l’activitat de l’Associació. Actualment, l’associació està molt activa i desenvolupant les seves activitats a Catalunya, Andorra i Balears, amb 6 grups de treball diferents: Intercanvis Clínics Professionals, Intercanvis de Recerca, Pràctiques Nacionals i Educació en Ciències de la Salut, Drets Humans i Pau, Salut Pública i Salut Reproductiva i SIDA.

Organitzada en 5 Seccions Territorials: Barcelona, Lleida, Reus-Tarragona, Girona (incorporada de nou l’any 2008) i Sant Cugat (any 2012); i actuant en el marc de les universitats, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut i la International Federation of Medical Students’ Association és una entitat prestadora de serveis a la joventut de caire social, científic i cultural referent en el seu àmbit.

Amb les ganes que caracteritzen als estudiants universitaris i de forma voluntària, s’organitzen projectes de curta i llarga duració, intercanvis arreu del territori i del món i s’aposta per ser una oportunitat única pels estudiants per formar-se com a futurs professionals de la salut amb uns valors propis que la defineixen.

150 anys més tard, aquest esperit de seguir formant-nos més, segueix completament vigent en les tasques que dur a terme l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, i sense dubte; en el de tots els estudiants que hi participen.

Josep Iglésies i Grau

President de l’AECS durant el curs 2011/12