Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Informe del Pla de Salut de Catalunya

El passat dia 14 de febrer, es va presentar l’informe Retrospectiva de trenta anys de la planificació sanitària a Catalunya: el motor de la transformació del sistema de salut. Aquest treball ha estat una iniciativa de la Direcció General de Planificació en Salut, que s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Oficina de l’OMS a Barcelona, amb l’objectiu de fer balanç del que han suposat els gairebé 30 anys continuats de Pla de salut a Catalunya per al conjunt del sistema sanitari.

El Pla de salut, com a instrument de referència de la planificació estratègica en salut, ha anat evolucionant en el seu abordatge, abast i rol durant aquesta trajectòria. En el context actual, existeix una diversitat d’instruments de planificació que fa necessari replantejar quina és la funció del Pla de salut com a element estratègic fonamental. En el marc d’aquest assessorament, un equip internacional d’experts i d’expertes en diverses àrees de la planificació i organització de sistemes de salut, han realitzat més de 80 entrevistes i 8 visites a centres assistencials, per copsar la situació i oferir les seves recomanacions.