Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Llenguatge inclusiu

Les membres d’AECS vam decidir per Assemblea General que, com a entitat, utilitzarem el llenguatge inclusiu. Concretament, ens comuniquem amb el femení genèric.


Què és el llenguatge inclusiu?


El llenguatge inclusiu és aquell que té en compte a totes les persones, dins la seva diversitat. Permet reconèixer aquestes diferències que enriqueixen la nostra societat, intentant tractar a cadascuna com se senti més còmoda.


També s’utilitza per a transmetre uns valors, i manifestar a través d’una comunicació inclusiva el respecte cap a la diversitat; adaptant-se a l’evolució del món on vivim.


Per què femení genèric?


Es va optar pel femení genèric com a eina de lluita; si bé no és, potser, el llenguatge més inclusiu, sol generar debat i discussió. És doncs, una reivindicació del feminisme implícit en la nostra associació.


També és el llenguatge utilitzat en els plenaris, sessions, i qualsevol altre tipus d’activitat realitzada per l’AECS. Fomentem el seu ús en totes les membres, de cara a la seva normalització en els nostres espais.

Vols saber-ne més?