Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Manifest: Més ciència als informatius de la CCMA

Ara més que mai s’ha evidenciat que la ciència i la informació contrastada són claus per al desenvolupament de la nostra societat.

En temps d’una crisi sanitària sense precedents i una crisi ecològica que amenaça la vida al planeta (inclosa la humana) tal i com la coneixem, els mitjans segueixen donant poc espai i poca visibilitat a la recerca científica. Existeix un enorme bagatge científic que ha vingut alertant a la societat de les conseqüències per a la salut i el benestar humà, i el conjunt d’éssers vius que habiten el planeta, de la degradació accelerada dels ecosistemes, l’alteració profunda del clima i l’extinció massiva d’espècies. Això, en temps de coronavirus SARS-CoV-2, és especialment preocupant perquè existeix una àmplia evidència científica de la relació entre crisi ambiental i malalties zoonòtiques, i no estem percebent aquesta anàlisi amb el coneixement científic com a base, als mitjans de comunicació.

Es tracta de fer arribar una carta amb una aportació crítica als mitjans de comunicació públics, en concret als serveis informatius. Aquests, tenen un bloc d’informació general, un bloc especialitzat en esports, i després el temps. És sorprenent, i pot arribar a generar indignació, la rellevància que es dona als esports (sobretot al futbol professional i masculí principalment, cosa que també cabria revisar si volem dirigir-nos cap a una societat més equitativa), davant la poca visibilitat que té la ciència en general. Considerem incomprensible que no existeixi un equip de professionals, als mitjans públics, especialitzat en la comunicació sobre ciència i coneixement, i un bloc d’informació específica. En els temps actuals, amb la tragèdia humana de la pandèmia de la Covid19, encara ens resulta més impactant la desproporció de mitjans dedicats a l’entreteniment (no entrem a valorar si són  adients els recursos que s’hi dediquen o no), i els dedicats a aspectes importants per a la vida humana.

En conseqüència de tot aquest raonament, la proposta és fer arribar la carta que adjuntem a la direcció de la CCMA per tal de reclamar una secció especialitzada sobre ciència i coneixement a tots els informatius de tots els seus canals i mitjans.

Com a AECS, ens hem adherit a aquest posicionament, i hem co-signat la carta. La podeu trobar a continuació:


MÉS CIÈNCIA ALS INFORMATIUS DE LA CCMA

Petició adreçada a la Direcció de la CCMA i al Govern de la Generalitat:

Les organitzacions professionals, científiques i socials sotasignades, de reconeguda i llarga trajectòria en cadascun dels seus àmbits, i davant de la crisi del Coronavirus Covid-19, ens sentim en la necessitat de llençar una contundent reclamació als mitjans de comunicació públics de Catalunya.

Constatem, d’una banda, que aquesta gravíssima crisi posa de manifest algunes contradiccions i carències del país pel que fa al pes social que té la ciència a la societat, a tots els nivells, tant polític com mediàtic. Som conscients que entre les funcions dels mitjans públics està informar, formar i entretenir. Ara bé, veiem amb preocupació la prioritat que donen els mitjans públics a cada tipus d’informació.

De forma habitual, els serveis informatius de la CCMA (TV3, 3/24, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació) organitzen la informació en un bloc general on hi entren els temes d’actualitat política nacional, estatal i internacional, de societat, de cultura, etc. Un segon bloc específic d’esports (amb entre el 10 i el 15% del temps total) i un bloc final del temps (també al voltant del 5-10% del temps total). Ens ha resultat sempre xocant que els esports, la informació dels quals és un element de distracció i oci, tingui un pes tant important per als mitjans d’informació públics, tant en temps dedicat com en periodistes especialitzats dedicats exclusivament al tema.

Constatem com aquestes setmanes, des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el bloc d’informació general està dedicat, quasi en la seva totalitat, a les novetats sobre el Covid-19, cosa totalment lògica. Tanmateix, es manté un bloc d’esports diferenciat i amb els seus periodistes especialitzats, que han d’omplir els seus minuts… explicant les competicions esportives anul·lades o aplaçades per la pandèmia.

Considerem que els mitjans de comunicació públics haurien de contribuir a respondre, en aquests moments tant durs, a les grans preguntes que planen a la societat:

  • D’on ha sortit aquest virus?
  • Per quines causes ha passat d’una altra espècie als humans?
  • Per què s’ha estès tant ràpid?
  • Pot tornar a succeir?
  • Com evitar-ho?

Creiem que la nova realitat que ja estem vivint, tant pel coronavirus com per les dramàtiques emergències climàtiques i ecològiques, requereixen més que mai que es posi a la ciència al centre de la societat. Només amb major reconeixement social del paper que els i les científiques desenvolupen, amb major difusió de les troballes i evidències que ens estan alertant contínuament de les gravíssimes crisis que ens amenacen, podrà la societat fer front a l’actual incertesa sobre el seu futur.

Trobem transcendental que en aquests moments, els mitjans públics recullin informacions rellevants sobre el vincle entre destrucció d’ecosistemes i noves epidèmies, o entre canvi climàtic i degradació d’hàbitats i espècies, o sobre els serveis fonamentals per a la vida humana que es perden amb la pèrdua dels ecosistemes, per exemple. Hi ha una extensa literatura científica sobre el tema, que ha estat recollida per alguns mitjans en paper i digitals darrerament, i que resulten d’enorme interès en els temps que corren.

És per tot allò expressat en aquest document, que DEMANEM als responsables dels mitjans públics de la CCMA la creació d’un bloc informatiu específic, amb especialistes en periodisme científic, a tots els mitjans i programes informatius. Reivindiquem un periodisme científic que difongui i divulgui els fets relatius a la ciència en general, i en particular a la innovació, salut, medi ambient i activitats de recerca, sempre una informació rigorosa de la qual avui dia seguim sense poder gaudir.

Ara que la societat està comprenent que sense un sistema públic de salut adequat i una investigació científica ben finançada i reconeguda socialment, la resta d’aspectes de la vida són secundaris, és hora que els mitjans de la CCMA s’adaptin a aquesta realitat.

Catalunya, abril de 2020


Podeu trobar la versió oficial aquí.