Memòries del grup de treball de drets humans i pau