Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Forma part de la delegació de l’AECS a l’Assemblea General d’IFMSA!

Benvolgudes membres de l’AECS,

Aquest any, a causa de la pandèmia, ha tocat reinventar-se. Hem hagut de superar molts obstacles, fer canvis i cancel·lar plans. Ens hem endinsat al món de les trobades online que, tot i no compensar la manca de creació d’espais físics on conviure i conèixer amistats noves, fan que el contingut sigui més accessible per a totes. 

Tal i com ha passat en Assemblees Generals anteriors (tant d’AECS com d’IFMSA) , IFMSA ha tornat a decidir cancel·lar l’esdeveniment presencial pel pròxim març i passar-lo a format online. Avui ens porten una proposta que ens fa especial il·lusió compartir amb vosaltres:

March Meeting IFMSA General Assembly 2021


Què és una March Meeting?

Tal i com fa l’AECS, és un espai de trobada i convergència d’idees on es reuneixen persones representant a associacions d’estudiants d’arreu del món per a parlar de temes d’actualitat en el món de la salut global. Hi ha sessions de tots els grups de treball, desenvolupament intern i presidències. A més, hi ha plenaris on es prendran les decisions que afectaran a la federació durant el pròxim any. 

L’AECS és una associació membre d’IFMSA i per tant hi envia una delegació que la representa a cada trobada. 

Si vols descobrir-ne més:


Com serà aquesta March Meeting?

Serà tota online (la plataforma encara està a determinar) i tindrà espais oberts a tothom, com els plenaris i algunes sessions de grups de treball; i altres espais reservats a les delegades.

Els espais es poden dividir en dos grans grups:

 • Sessions: dies 1, 2 i 3 de març
  • Salut Sexual i Reproductiva
  • Drets Humans i Pau
  • Educació Mèdica
  • Salut Pública
  • Intercanvis Clínics
  • Intercanvis de Recerca
  • Desenvolupament Intern (NMO management)
  • Presidències (26 i 27 de març i 1, 7 i 12 de febrer)
 • Plenaris Generals (mira el calendari general)

Com puc formar part de la delegació?

L’AECS pot enviar fins a:

 • 2 delegades a cada grup de treball
 • 1 delegada a NMO management
 • 3 delegades a les sessions de presidències
 • Plenaris: podrà seguir-los tothom per streaming

Només ens has d’enviar la següent documentació a secgen@aecs.org

 • Carta de motivació que inclogui (màxim 3 pàgines): 
  • Les teves motivacions per assistir a la trobada
  • Com t’agradaria preparar la trobada (recursos, idees d’organització, etc.)
  • Espais on voldries participar (quines sessions de grup de treball, de presidències, plenaris, etc.).
  • Retorn a l’AECS 
  • Disponibilitat i compromís d’assistència als espais 
 • Currículum Vitae adaptat a l’AECS 

La carta de motivació ha d’estar escrita en lletra de mida 11 (com a més petita) i interliniat a 1,15. 

Tens fins el 26 de desembre a les 23:59 per a enviar-ho!

El dia 31 de desembre us enviarem la delegació provisional i s’obrirà el període de reclamacions fins el 2 de gener a les 23:59. El dia 4 de gener es publicarà la resolució definitiva un cop la comissió proposant hagi considerat les reclamacions rebudes. 


Qui escollirà la delegació i com?

Hi haurà una comissió proposant que es llegirà totes les cartes de motivació i les valorarà amb uns criteris objectius ja establerts per a trobades internacionals. 

Idealment, la Comissió Proposant hauria de constar de 7 persones:

 • 2 persones amb experiència internacional en la mateixa trobada del Secretariat General actual.
 • 1 persona sense experiència internacional del Secretariat General actual.
 • 1 persona amb experiència internacional en una altra trobada del Secretariat General actual.
 • 1 persona que no sigui del Secretariat General actual i que hagi assistit a una trobada d’aquestes característiques.
 • 1 persona que no sigui del Secretariat General sense experiència.
 • 1 persona amb visió històrica de diferents Secretariats i diferents trobades i què s’hi ha anat a fer, com ha canviat el paradigma els últims anys i quins criteris s’han seguit.

En tot moment s’evitaran conflictes d’interessos.

Vols formar part de la comissió proposant?

A l’hora d’escollir la delegació, la comissió proposant farà servir uns criteris objectius basats en els valors de l’AECS, motivació, recorregut dins l’AECS, proposta de preparació de la trobada, tasques durant la trobada, el retorn a l’AECS que vol fer cada candidata i la disponibilitat i compromís a l’hora d’assistir a les sessions.


Si tens algun dubte escriu un correu a president@aecs.org

Esperem amb moltíssima il·lusió les vostres cartes!

Gràcies per seguir fent AECS, 

Secretariat General de l’AECS 2020/21