PGTs

Com la majoria sabreu, a l’AECS i a IFMSA en general, tenim un recurs a l’hora de realitzar certes tasques anomenats Petits Grups de Treball (PGTs).
Aquests grups es creen per iniciativa del Secretariat General per donar sortida a una necessitat concreta de l’AECS i amb una duració temporal de treball limitada, de manera transversal, no estant necessàriament inclosos en cap grup de treball definit. En els PGTs hi pot participar qualsevol membre de l’AECS, i s’ha d’informar en cada AG de l’estat de treball o avenços d’aquest.

En quins PGTs puc participar?

1.Codi Ètic
Objectius: Instrument d’autoregulació per facilitar la detecció de possibles problemes interns. Element d’orientació per a la bona coordinació i acció col·lectiva. Guia de diàleg amb agents externs. Marc d’actuació i debat intern. Generador de consciència col·lectiva.

2.Pla Estratègic
Objectius: Estem immerses en el dinamisme i la inèrcia de fer activitats continuament, però, ens hem plantejat per què fem el que fem i què en volem obtenir? Cap a on va la nostra associació? I així neix la necessitat de parar, repensar i elaborar un Pla Estratègic que senti les bases de les línies que volem seguir en els propers 3 anys.
Aquí podeu veure el document amb els últims avenços!

3.Protocol contra les Violències
Objectius: Aconseguir desenvolupar protocols de prevenció i actuació de les violències als diferents àmbits de l’AECS.
Volem treballar sobre el protocol que tenim fins ara, veure què més li falta. Volem organitzar una formació per a totes les membres dins l’AG per a saber com assegurar un entorn segur per a tothom i volem pensar idees per com formar-nos per ser un punt zero ben cohesionat! Vols col·laborar en fer l’AECS tan inclusiva i segura com somiem?
Aquí trobareu la carpeta amb el protocol del punt zero que vam treballar a l’última AG.

4. Nou Reglament d’Ordre Intern (ROI):
Objectius: El ROI té per objectiu emmarcar legalment les nostres accions i facilitar-nos la feina, regulant totes les estructures i situacions que passen o podrien passar a l’AECS per ajudar-nos a prendre decisions al respecte. Aquest PGT voldria generar un nou ROI (ben organitzat), de fàcil lectura, sense contradiccions, el més simplificat possible, decidir quins continguts hi volem i quins no, però que mantingui tota la informació essencial necessària per al funcionament de l’Associació. (fer-lo més curt si pot ser)

5. Intercanvis:
Objectius: El PGT d’intercanvis vol complir els objectius de treballar en solucions per a situacions concretes, com la recerca d’allotjament per a les persones que vénen d’intercanvi al nostre país, així com repensar les estructures i condicions dels nostres intercanvis per fer-los més interessants i participatius i permetre que persones noves s’interessin pels nostres intercanvis i ens ajudin a fer-los més seus i per a tothom!

6. Finançament:
Objectius: A cada Secció Territorial hi ha una Tresoreria local, que s’encarrega de fer un pressupost i anar portant l’estat de comptes, gestionar transferències i factures i que treballa estretament amb la Tresoreria General de l’AECS. L’any passat, a més, existia un Petit Grup de Treball de Finançament, que s’encarregava de buscar fonts alternatives de
finançament, que han de passar sempre pel filtre ètic de l’Associació. Una de les eines que podríem recuperar seria la de fer un llibret d’esponsorització per demanar la col·laboració d’entitats i institucions que complissin amb els nostres requisits ètics. També hi ha altres idees per fer l’AECS més sostenible que es podrien recuperar!
Aquí podeu veure els últims avenços que s’havien fet.