Pàgina de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

Transparència

La transparència no és una finalitat en si mateixa. És un instrument que permet assolir les finalitats pròpies de l’AECS a través del coneixement efectiu de la informació que està en el seu poder, com ara:

– Millorar el coneixement de l’activitat de l’AECS

– Incrementar la qualitat de les nostres polítiques i accions, el control i la rendició de comptes.

– Facilitar una bona administració

– Garantir la integritat i prevenir i lluitar contra la corrupció, desconfiança.

– Incrementar l’eficàcia i l’eficiència, l’afecció i la confiança de les membres i sòcies.

– Enfortir la legitimació democràtica de l’AECS.

I és que segons la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’AECS en tant que associació d’àmbit universitari no està obligada a complir-la.

Tot i així, creiem que la transparència és quelcom més intens i transformador que complir uns requisits legals: és enfortir la confiança social que creiem tenir i que hem de continuar mantenint per tal de continuar essent agents de transformació social. Volem, doncs, continuar impulsant el desenvolupament de l’AECS amb la tranquil·litat d’estar fent bé la feina.

És per tot això que engeguem aquest nou portal de transparència. Volem obrir les finestres de l’AECS i compartir amb totes vosaltres el màxim d’informació possible: des dels nostres estats de comptes actualitzats fins al nostre reglament d’ordre intern. Som-hi!